Telefon: 51 57 66 27 - post@forusklinikken.no

IDRETTENS SKADETELEFON

Forusklinikken AS er en del av behandlingsnettverket til Idrettens Skadetelefon
Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
Idrettens Skadetelefon sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
• Tilgang på helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin
• Bestilling av utredning og behandling
• Oppfølging av utøver fra utredning til ferdig behandling
• Ny vurdering hvis resultat ikke er som forventet
• Idrettens Skadetelefon 02033

BOOK TIME NÅ

Copyright © 2015 Forusklinikken. Programming & Design by Brushbender.