Telefon: 51 57 66 27 - post@forusklinikken.no

Rolf Inge Jonassen

Fysioterapeut

 

Jeg var ferdig utdannet fysioterapeut i 1996 ved University of Northumbria at Newcastle i England. Karrieren startet som fysioterapeut i forsvaret og jeg fortsatte deretter i fysio- og ergoterapiseksjonen i Stavanger kommune. Jeg har også arbeidet ved barneavdelingene på Stavanger universitetssykehus og som privatpraktiserende fysioterapeut ved en tverrfaglig klinikk i distriktet.

Hovedfeltet mitt er barn og unge. Jeg jobber med barn med ulike sykdommer og skader, eller ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling.
Fysioterapi for barn og unge er et felt jeg trives svært godt med.

I mitt arbeid som fysioterapeut, har jeg opparbeidet meg solid og bred kompetanse. Jeg har erfaring med muskel- og skjelettplager, samt medisinske, nevrologiske og psykiatriske problemstillinger. Arbeidet inngår ofte i et tverrfaglig samarbeid med offentlige tjenester, helsepersonell, foresatte/pårørende og andre parter. Jeg arbeider både individuelt og med grupper.

Jeg fokuserer på at den enkelte pasient blir godt ivaretatt og jeg vektlegger god informasjon. Jeg jobber mye med manuelle teknikker og jeg er opptatt av å finne tiltak som er til best nytte for den enkelte pasient.

Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og tar for tiden en videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering ved Høgskulen på Vestlandet.
Tiden utenom jobb går til familie, venner, trening og friluftsliv.

Ønsker du time hos Rolf Inge, kan du ta kontakt på tlf 51576627 eller sende mail på rolf@forusklinikken.no

 

BOOK TIME NÅ

Copyright © 2015 Forusklinikken. Programming & Design by Brushbender.