Skip to content

Nakkesmerter

Nakkesmerter er en av de vanligste muskel- og skjelettplagene med en prevalens på 30–50 %. Hyppigst blant kvinner og personer i yrkesaktiv alder. Nakkesmerter er en av de vanligste årsakene til langtidssykmelding og uføretrygd i Norge, noe som understreker behovet for enhetlige retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling av denne pasientgruppen. Våre terapeuter har lang erfaring i diagnostikk og behandling av nakkeplager.

Her kan du lese mer om nakkesmerter:

https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon