Skip to content

Gravide

Alle graviditeter er forskjellige og noen kan være uheldige og oppleve plager i svangerskapet. Ca. 50% av alle gradvide opplever rygg eller bekkenleddsmerter i større eller mindre grad i hele eller deler av svangerskapet. De fleste blir heldigvis  symptomfrie kort tid etter fødsel.

Ved Forusklinikken har vi fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer med særlig kompetanse til å hjelpe deg hvis du trenger oppfølging før eller etter fødselen.