Skip to content

Svimmelhet

Svimmelhet er et vanlig helseproblem som kan ha mange årsaker. Behandlingen avhenger av om symptomene kommer plutselig (akutt), anfallsvis (episodisk) eller om svimmelheten er vedvarende og langvarig (kronisk).

Vi har flere kompetente medarbeidere som har spesialisert seg på dette. På Forusklinikken bruker vi bla.a såkalte Frenzelsbriller som et tilleggsverktøy i å finne riktig diagnose.

https://www.youtube.com/watch?v=xoFTHhSPD4g