Skip to content

Kvinnehelse/bekkenbunnsfysioterapi

Gjennom et langt liv vil flere kunne få utfordringer knyttet til bekkenbunnen. Ulike plager er mer representert i enkelte perioder av livet og noe er kjønnsspesifikke. Dette er ofte utfordringer som ikke er så lett å prate om høyt, men det er viktig å vite at dette er det mulig å få hjelp til en god del av disse plagene. Forskning viser god dokumentert effekt på mange av slike tilstander.

Vi har to fysioterapeut med spesialisering innen bekkenbunn på Forusklinikken. Vi har avtale med SUS ift. bruk av apparat med strøm og biofeedback.

Vi behandler blant annet følgende:

Konsultasjon utenom Helfo

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 920/640,-.