Skip to content

Idrettsfysioterapi

En idrettsfysioterapeut er en fysioterapeut som i tillegg har tatt en mastergrad i idrettsfysioterapi. Idrettsfysioterapeuter undersøker, behandler og forebygger idrettsskader der aktivitetsregulering og trening er sentrale tiltak. Kunnskap om den aktuelle idretten er viktig for å kunne hjelpe pasienten. Idrettsfysioterapi har utviklet seg til mer enn å hjelpe skadede idrettsutøvere og har en viktig rolle innen generell rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid som blant annet kan redusere utviklingen av livsstilsykdommer. Idrettsfysioterapi er et tilbud til både topp- og breddeidrett, barn og eldre, og bidrar til økt aktivitet i hele befolkningen.

En behandler blant annet følgende:

Konsultasjon utenom Helfo

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 920/640,-.