Skip to content

Barnefysioterapi

Barnefysioterapeuter er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Fysioterapeuten som arbeider med barn og unge, har grunnutdanning i fysioterapi. Mange har også etterutdanning og/eller videreutdanning i fysioterapi for barn, og en del har helsefaglig og/eller klinisk mastergrad. 

Noen barn
har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det.

En fysioterapeut behandler blant annet følgende:

Konsultasjon utenom Helfo

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 820/570,-.