Skip to content

Bekkenbunn

Bekkenbunnen utsettes for mye belastning gjennom et langt liv. Mange får utfordringer med å holde tett i forhold til urin, luft og avføring (stressinkontinens). Andre lidelser er fremfall av underlivsorganer (prolaps) eller overaktivitet i urinblæren (urge). Svangerskap og fødsel er to av de hyppigst utløsende årsakene.

Noen erfarer utfordring i forbindelse med overgangsalder. For andre kan årsaken være knyttet til kreftbehandling. Eksempelvis er det ikke uvanlig for menn som opereres for prostata-kreft å ha vansker knyttet til vannlating i etterkant.


Ca ¼ av alle kvinner over 20 år lider av stressinkontinens og dette tallet stiger i takt med økende alder. Forskning viser at strukturert trening over tid gir gode resultater for de aller fleste.
Vi har terapeuter med spesialkompetanse på dette og som har avtale med SUS i forhold til apparat med biofeedback og strøm.

 

Vi behandler også ulike smertetilstander i bekkenbunnen, samt ufrivillig sammentrekning i muskulaturen som kan gjøre det vanskelig å føre inn tampong og gjennomføre samleie. Videre behandler vi vaginisme som kan gjøre vaginal penetrering smertefullt og i enkelte tilfeller umulig å gjennomføre.