Skip to content

Kiropraktikk​

En kiropraktor har spesialkompetanse på lidelser i muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Hos kiropraktoren får du en grundig vurdering som består av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle bildediagnostiske undersøkelser. 

Sammen med pasienten utarbeider kiropraktoren en behandlingsplan der behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle teknikker, øvelser, samt informasjon og veiledning.  

En kiropraktor fungerer som primærkontakt i førstelinjetjenesten som betyr at en kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk og spesialist, samt å skrive ut sykmelding. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten henvisning fra lege.

En kiropraktor behandler blant annet følgende:

Konsultasjon

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 920/620-640,-.