Skip to content

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. 

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapeuter arbeider med pasienter i alle aldersgrupper.

En fysioterapeut behandler blant annet følgende:

Konsultasjon utenom Helfo

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 890/590,-.