Skip to content

Nevrologiske plager

Nevrologiske sykdommer, skader eller plager vil si at nervesystemet på en eller annen måte er involvert i lidelsen til pasienten. Dette kan være sykdommer som MS, hjerneslag og Parkinson, skader på nerver eksempelvis fra slag, suboptimal eller uhensiktsmessig bevegelsesmønster som skaper belastningslidelser. Dette kan så være både medfødte og ervervede tilstander. 

Felles for disse er at de skaper en endring i funksjon med og uten smerte. Våre spesialister på slike plager vil hjelpe deg til å forsøke å få best mulig funksjon i nervesystemet gjennom manuelle teknikker, øvelser, tøyning og trening.