Skip to content

Idrettsskader

Idrettsskader skjer innenfor de fleste idretter, men er hyppigere i kontaktidretter og
ballidretter som fotball og håndball. En idrettsskade kan defineres som en skade som har
oppstått i forbindelse med idrett eller fysisk aktivitet. 

Videre deles skadene inn i akutte
skader eller belastningsskader. Eksempler på slike skader er menisk- og korsbåndskade
i kneet, skulderluksasjon, irritasjonstilstand i senevev i ulike ledd, strekk på bakside lår
eller i lysk, ankelovertråkk, hjernerystelse med eventuell langvarig
svimmelhetsproblematikk og mange varianter av overbelastning av ulike strukturer.

Avhengig av hvilken struktur som er skadet og skademekanisme, lages det et strukturert
rehabiliteringsprogram. Vi har terapeuter med stor interesse og lang erfaring innen
idrettsskader. Flere av våre terapeuter har vært eller er tilknyttet lag eller enkeltutøvere
på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.