Skip to content

Nevrologisk fysioterapi

En spesialist i nevrologisk fysioterapi er utdannet fysioterapeut som har gjennomgått en flere-årig videreutdannelse og veiledet praksis. 

Fysioterapeuten undersøker, behandler og rehabiliterer personer med nevrologiske tilstander. Målet med behandlingen kan være å gjenvinne eller opprettholde personens funksjonsnivå og tiltakene bestemmes ut fra dette.

I undersøkelsen er hovedprinsippet bevegelsesanalyse. Dette utgjør fundamentet i rehabiliteringsplanen. Behandlingen rettes mot pasientens funksjonelle problem og det brukes ulike metoder som bevegelses- og holdningskorreksjon, øvelser for endring av uønsket bevegelsesmønster og stimulering av nervesystemet for å hjelpe pasienten.

En fysioterapeut behandler blant annet følgende:

Konsultasjon utenom Helfo

Førstegangsundersøkelse/videre behandling

Kr 820/570,-.