Skip to content

Skuldersmerter

Skuldersmerter kan ha mange årsaker. Vanlige problemer er brudd/traumer, sene-irritasjon, frossen skulder, slimposebetennelse, instabilitet, mm.

Skulderen er et komplisert ledd, men samtidig responderer det ofte på riktig behandling. Ulike behandlingstiltak kan være aktivitetsregulering, spesifikke øvelser for trening av muskler og sener, mobilisering og tøyning.

Fysioterapi har vist seg å være mer effektivt en kirurgi på flere av disse tilstandene og er således førstevalg av behandlingstiltak for eksempelvis sene-problematikk:

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2860