Telefon: 51 57 66 27 - post@forusklinikken.no

Forusklinikken tilbyr en rekke behandlingsformer
og praktiske tjenester. Alt fra ulike behandlingsformer til rådgivning,
ultralydundersøkelse og trening.

Våre hovedspesialiteter inkluderer:

Kiropraktikk

Kiropraktikk

En kiropraktor har spesialkompetanse på lidelser i muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Hos kiropraktoren får du etter en grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle bildediagnostiske undersøkelser stilt din diagnose. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning.  En kiropraktor fungerer som primærkontakt i førstelinjetjenesten, dette betyr at en kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk og spesialist, samt å skrive ut sykmelding. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten henvisning fra lege.

Behandling og forebygging

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, bløtvevsbehandling, treningsøvelser, samt tiltak og råd om forebygging.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.

En kiropraktor behandler blant annet følgende:

Ryggsmerter

Bekkenleddsmerter

Nakkesmerter

Isjias

Hodepine

Migrene

Kjevesmerter

Armsmerter

Skuldersmerter

Brystsmerter

Smerter mellom skulderbladene

Svimmelhet

Idrettsskader

Knesmerter

Fot/ankel/håndleddsmerter

Manuellterapi

En manuellterapeut er spesialister på diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettsystemet. For å bli en manuellterapeut må du være fysioterapeut, også ta en to-årig universitetsutdannelse. Siden 2005 har manuellterapeuter vært primærkontakter, noe som vil si at de kan henvise til billeddiagnostikk, spesialist og skrive sykemelding. Du trenger ingen henvisning for å gå til en manuellterapeut.

Hos en manuellterapeut får du en grundig undersøkelse av den aktuelle problemstillingen, sett i forhold til hvordan din kropp fungerer. Målet er å stille en diagnose for plagene dine, for å kunne iverksette riktig tiltak.

Behandling består typisk om rådgiving og informasjon om plagene, og veiledning i hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi smertelindrende behandling som har til hensikt å normalisere funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vanlige behandlingsformer er mobilisering (tøyning av ledd), manipulasjon, tøyninger av muskler, massasje/bløtdelsbehandling, Dry Needling, (nålebehandling), avspenningsøvelser og ulike rehabiliteringsøvelser.

Manuellterapeuter har vært en egen spesialitet innen fysioterapi siden 1950, og det er i dag rundt 400 manuellterapeuter som jobber i ulike deler av helsevesenet som sykehus, i kommunehelsetjenesten (privat praksis), ulike spesialavdelinger (f.eks. rygg og smerte-klinikker), inne forskning/utdanning og i støtteapparat til ulike idrettslandslag og idrettsklubber.

Hvilke tilstander behandler en manuellterapeut?

– Hodepine og svimmelhet
– Nakkeplager
– Ryggsmerter, isjas og lumbago
– Skulderplager
– Tennis og golfersalbue
– Seneskjedebetennelser og carpaltunell-syndrom
– Bekkenplager før og etter fødsel
– Hoftesmerter fra hofteleddet, slimposer og seneproblematikk
– Kneplager som leddbåndskader, menisk og korsbåndskader, smerter rundt kneskålen og artrose-tilstander.
– Ankelsmerter som f.eks. artrose, overtråkk, irritasjon av sener/senefester
– Fotplager fra akilles, plantar fascitt/hælspore, Mortons nevrom

Fysioterapi

Fysioterapi er en treårig utdannelse som fokuserer på kropp, bevegelse, smerteforståelse og rehabilitering.

Fysioterapeuter arbeider med pasienter i alle aldersgrupper, og vektlegger kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Sammen med pasienten planlegger fysioterapeuten et behandlingsopplegg som enten tar sikte på at pasienten skal bli helt frisk eller at vedkommende skal få så god funksjonsevne som mulig. En stor del av vårt virke innebærer informasjon og personlig veiledning for å unngå helseskader.

Fysioterapeuter er vanlige innslag på så vel offentlige som private, nasjonale og internasjonale arenaer. Vi arbeider i første-, andre- og tredjelinjetjenesten, i bedrifter, i det offentlige forvaltningsapparatet, innen forskning og i nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Du kan selv være den største bidragsyteren til en forbedret helse –og livssituasjon. En dyktig fysioterapeut kan være din beste støttespiller på veien.

Osteopati

Hva er en osteopat?
Osteopati er en manuell behandlingsform. Det vil si at vi bruker hendene til å gjennomføre en grundig undersøkelse og utføre behandling. Vi ser på kroppen som en helhet og ønsker derfor informasjon fra alle deler av kroppen før vi avgjør primærårsaken til dine plager. Vi starter ofte med en global undersøkelse, der vi vurderer hvilke områder som peker seg ut til å være primære. God kunnskap innen anatomi, fysiologi, patologi og nevrologi er følgelig viktig for å se slike sammenhenger og dette får osteopatene gjennom sin 4-årige utdannelse. Vår filosofi er at man skal på best mulig måte hjelpe kroppen til å kunne hjelpe seg selv. Vi gjør dette ved bruk av flere forskjellige behandlingsmetoder. Noen av disse er blant andre:

 • Strukturelle manipulasjoner- Gjenoppretter normal bevegelighet i ledd hvor det finnes restriksjoner ved artikulasjon eller HVLA (high velocity low amplitude) teknikker
 • Bløtvevsbehandling- massasje/triggerpunkt teknikk med fokus på å øke blodtilførsel, drenering eller nedbryting av arrvev dannelse etter skade
 • Kranio-sacral terapi- myk og behagelig behandling av kraniet for å hjelpe med blant annet hodepiner og sinus problemer.

For å høre litt mer om hva osteopati er, klikk HER

 

Historikk

Osteopatien ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still mot slutten av 18-hundretallet. Han tok utgangspunkt i kroppens detaljerte anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, og resonnerte seg frem til at avvik i disse anatomiske og fysiologiske elementenes normale funksjon førte til en redusert helsetilstand.
I England har profesjonen vært lovregulert siden 1993 og samme år anerkjente den engelske legeforeningen osteopati som en ”diskret, klinisk disiplin”. I Storbritannia, Australia og New Zealand er osteopater en del av den ordinære primærhelsetjenesten, og i dag foregår utdannelsen ved skoler som er tilknyttet universiteter og er fire til fem år fulltid. I flere land betraktes ikke osteopati som alternativ medisin, men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner.

Hva kan du forvente av en osteopatisk undersøkelse?
For å få best mulig overblikk av problemet, vil din en osteopat ta en detaljert sykehistorie ved første besøk, samt en undersøkelse basert på ortopediske og/eller nevrologiske tester. Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som viser hvor i kroppen problemene stammer fra. Denne diagnosen avgjør så behandlingen, som utføres med hendene som består av manuelle teknikker. Det benyttes mange ulike teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering av ledd eller tøyninger. Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming.

 

Hva behandler en osteopat?
Noen av de problemene vi som osteopater behandler:

 • Ryggsmerter
 • Nakke-, skuldre- og armproblemer
 • Hofte-, kne- og ankelproblemer
 • Fot/ankelplager
 • Bekkenplager
 • Idrettsskader
 • Inkontinens (bekkenbunn)
 • Whiplash-problematikk
 • Sinusitt (bihulebetennelse)
 • Hodepine, muskelspenninger og cranio-sakrale plager.
 • Thoraxsmerter (brystsmerter)
 • Hoftesmerter

Nevrologisk fysioterapi

Nevrologisk fysioterapi

 

For å bli Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi må en ha basis-utdannelse som fysioterapeut, og gjennomgå en flere-årig videreutdannelse og veiledet praksis.

Nevrologi er læren om nervesystemet. Nervesystemet deles inn i det sentrale og perifere nervesystemet. Det sentrale nervesystemet omfatter hjerne og ryggmarg. Det perifere nervesystemet er nervesystemet ut til resten av kroppen. Nevrologiske utfall har som regel en logisk forklaring ut fra skade eller sykdom i nervesystemet. Dette kan være lammelser, endret følesans, koordinasjonsproblem, eksempler på nevrologiske tilstander er:

 • Hjerneslag
 • Multippel sklerose (MS)
 • Hodeskade
 • Ryggmargsskade
 • Parkinsons sykdom
 • Cerebral parese

Fysioterapeuten undersøker, behandler og rehabiliterer personer med nevrologiske tilstander. Målet med behandlingen kan være å gjenvinne eller opprettholde personens funksjonsnivå og tiltakene bestemmes ut fra dette.

I undersøkelsen er hovedprinsippet bevegelsesanalyse, effektiviteten i pasientens bevegelsene bedømmes utefra kunnskapen om normalbevegelsen i en klinisk resonerings prosess, «hvorfor beveger pasienten seg som han gjør». Dette er selve fundamentet i rehabiliteringsplanen. Behandlingen planlegges utefra pasienten funksjonelle problem og ikke utefra en diagnose prosedyre.

Forskning viser at en effektiv nevrologisk rehabilitering baseres på flere prinsipper, hvor de viktigeste er: Intensitet, repetisjoner og spesifisitet.

Hjernen har en «plastisitet», det vil sige at hjernen har en evne til å tilpasse seg etter en skade. Hvordan hjernen tilpasser seg etter en «skade» eller sykdom, avhenger av «skaden», hva personen gjør etter skaden og ikke minst hva man ikke gjør.

Kleim og Jones beskriver noen grunnleggende prinsipper for erfarings basert (innlært) hjerneplastisitet, som er viktige prinsipper i rehabiliteringen etter en hjerneskade.

«Use it or lose it»  & «Use it and improve it»

Uteblivelse av stimulering av spesifikke funksjoner leder til degenerering av områder i hjernen, som skjer i tillegg til den primære skaden, dette nevnes «learned non-use»

Gjennom spesifikk motorisk og sensorisk stimulering av en kroppsdel (fot, hand, etc.), økes muligheten til at pasienten kan bruke sin skadede kroppsdel etter en nevrologisk skade.

Det er veldokumentert at treningen må ha mange, spesifikke og hyppige repetisjoner for å oppnå motorisk læring (Kleim et al. 2004).  I nevrologisk rehabilitering/fysioterapi er det derfor viktig at treningen blir lagt bolker med daglig trening.

Bekkentrening og behandling

Bekkenplager kan komme som en følge av en lang rekke årsaker, og Forusklinikken tilbyr en flere behandlingsformer for bekkenbunnstrening, inkontinens og dysfunksjoner i bekkenbunn. Ett ofte brukt begrep er bekkenløsning som kan oppstå under og/eller etter svangerskap, selv om selve smerten nok ikke kommer av at det er en reel “løsning”. Nyere forskning viser at det nok heller er en kombinasjon av naturlig endring av kroppen, hormonelle forandringer og endret bruk. Våre terapeuter har lang erfaring med behandling av bekkenplager-

Vi tilbyr blant annet undersøkelse og måling av styrke i bekkenbunnsmuskulatur. Pasientene vil bli gitt informasjon og bli veiledet i riktig trening og dosering, og hjelpemidler som Biofeedback benyttes ved behov.

Trening for en friskere kropp

Egeninnsats og fysisk aktivitet er i mange tilfeller den aller beste veien videre fra smerter og muskel- og skjelettplager. Vi tilbyr derfor mulighet for kjøp av treningskort for bruk av vår treningsal, hvor du får mulighet til å kombinere rett fysisk aktivitet med korrekte treningsråd og veiledning til en rimelig pris. Vår personlige trenger kan hjelpe deg for å få tilrettelagt trening, og følge deg opp over tid.

MediYoga- medisinsk yoga

Dette er en yogaform som har fokus på pusteøvelser, avspenning og meditasjon i tillegg til lette bevegelser og tøyninger. Passer for alle!

Kurs holdes på kveldstid i små grupper, av Jannicke Ellingsen, fysioterapeut og instruktør i Medisinsk yoga. Ta kontakt for nærmere informasjon: jannicke.ellingsen@lyse.net,  mobil 40854266.

For ytterligere informasjon se www.mediyoga.no

Idrettsfysioterapi

Hva er idrettsfysioterapi?

Idrettsfysioterapi oppstod som et samarbeid mellom fysioterapeuter og leger ved idrettsmedisinske poliklinikker på bakgrunn av idrettsutøveres ønske og behov for forebygging, samt komme raskt tilbake etter skade. Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader. I tillegg er kompetanse om forebygging av idrettsskader en viktig del av en idrettsfysioterapeuts oppgaver. Idrettsfysioterapi har utviklet seg til mer enn å hjelpe skadede idrettsutøvere og har hatt en viktig rolle for generell rehabilitering og forebyggende- og helsefremmende arbeid, og dermed betydning for å redusere utviklingen av livsstilsykdommer.
Idrettsfysioterapi er et tilbud til både topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til økt aktivitet i hele befolkningen.

Hva gjør en idrettsfysioterapeut?
Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging av idrettsskader. Passive behandlingsteknikker brukes i hovedsak for å få utøveren raskere over til egenaktivitet. Kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi, treningsfysiologi og sykdomslære er sentralt i fagutøvelsen for idrettsfysioterapeuter. I tillegg er kunnskap om idrettens eller aktivitetens egenart viktig for å kunne tilpasse et mest mulig effektivt rehabiliteringsprogram. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom treningen. Det tas hensyn til hvilke strukturer som er skadet, skadens art, omfang og varighet, i tillegg til pasientens generelle tilstand. Naturlig nok arbeider en idrettsfysioterapeut med idrettsutøvere og deres utfordringer, men i langt større grad omfatter arbeidet til idrettsfysioterapeuten den generelle befolkningen, som ofte har tilsvarende skader og funksjonsproblemer.

Hva kan våre idrettsfysioterapeuter hjelpe deg med?
Smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet som medfører redusert funksjon eller fravær fra ønsket aktivitet, trening og konkurranser. Dette kan være alt fra relativt ukompliserte aktivitetsrelaterte smerter fra muskler og ledd til mer omfattende rehabilitering etter større skader som eksempelvis korsbåndsskader og skulderluksasjoner (skulder ut av ledd). Våre terapeuter har lang og bred erfaring med behandling av utøvere innen de fleste idretter og mange med erfaring som idrettsfysioterapeut for landslag og utøvere på elitenivå. Våre terapeuter har også erfaring i å holde foredrag og kurs for idrettslag, trenere og utøvere.

Eksempler på skader våre idrettsfysioterapeuter kan hjelpe med:
Muskelstrekk
Ankelovertråkk
Smerter i senefester, hopperkne, smerter i akilles, tennisalbue og golfalbue
Smerter i rygg og nakke
Knesmerter
Korsbåndsskader
Kastskulder
Behandling og rehabilitering i forkant av og etter operasjoner
Forbyggende behandling av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes type 2

BOOK TIME NÅ

Copyright © 2015 Forusklinikken. Programming & Design by Brushbender.