Skip to content

Ankelovertråkk

Overtråkk er de fleste kjent med. De fleste ganger går det over av seg selv, andre ganger gir det vedvarende plager over tid.  Da kan det være lurt å få en vurdering og se hvilke muligheter som foreligger for videre rehabilitering. https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1964