Skip to content

Konsultasjon

Førstegangsundersøkelse

Kr 790,- varighet 60. minutter

En kiropraktor behandler blant annet følgende:

Osteopati

En kiropraktor har spesialkompetanse på lidelser i muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Hos kiropraktoren får du etter en grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle bildediagnostiske undersøkelser stilt din diagnose. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning.  En kiropraktor fungerer som primærkontakt i førstelinjetjenesten, dette betyr at en kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk og spesialist, samt å skrive ut sykmelding. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten henvisning fra lege.

Behandling og forebygging

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, bløtvevsbehandling, treningsøvelser, samt tiltak og råd om forebygging.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.