Skip to content

ARTROSE

Aktiv med Artrose (AmA). AmA er et forskningsbasert informasjons- og treningsprogram for kne- og hofteleddsartrose (slitasjegikt) som er basert på internasjonale retningslinjer og videreutviklet til et norsk konsept. Det er svært god evidens for effekten etter både tre og tolv måneder både for smertelindring og økt funksjonsnivå. Vi tilbyr AmA som går over 8 uker, men det er også mulighet for å få individuell oppfølging.
Les mer her: https://aktivmedartrose.no/

SVIMMELHET

Svimmelhet er en vanlig plage som kan ha mange årsaker. Symptomene kan oppstå akutt, episodisk eller ha et kronisk forløp. Vi har flere kompetente medarbeidere som har spesialisert seg på dette. På Forusklinikken bruker vi bla. såkalte Frenzelsbriller. https://www.youtube.com/watch?v=xoFTHhSPD4g

NAKKESMERTER

Nakkesmerter er en av de vanligste muskel- og skjelettplagene med en prevalens på 30–50 %. Hyppigst blant kvinner og personer i yrkesaktiv alder. Nakkesmerter er en av de vanligste årsakene til langtidssykmelding og uføretrygd i Norge, noe som understreker behovet for enhetlige retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling av denne pasientgruppen. Våre terapeuter har lang erfaring i diagnostikk og behandling av nakkeplager https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon

KORSRYGGSMERTER

Ryggsmerter er svært vanlig, og det antas at 60–80 % vil få korsryggsmerter i løpet av livet. Prevalens av isjias med nerverotssmerter er mellom 1 – 5 %. For 80 – 90 % av akutte korsryggsplager kan man ikke si noe sikkert om hvorfor smerten oppstår.

Ryggsmerter kan komme akutt eller gradvis og variere fra milde til intense. Plagene kan gjøre det vanskelig å gjøre dagligdagse aktiviteter som å kle på seg, bevege seg eller sove. Uansett hvor sterke smertene er, vil ryggsmertene sannsynligvis bli bedre av seg selv.

De fleste har bare smerter i ryggen, men noen har smerter nedover i ett ben i tillegg. Smertene kan være lokalisert til lysken, baken, låret eller stråle ned i foten. Denne smertetilstanden kalles isjas, fordi isjiasnerven i benet er berørt. Vi har flere terapeuter som er flinke på korsryggssmerter.

De aller fleste ryggsmerter har ikke behov for kirurgi men skal behandles med spesifikk trening og manuelle behandlingsteknikker.

Her er en informativ artikkel om korsryggssmerter: https://www.fysioterapeuten.no/15-ting-du-ikke-visste-om-ryggsmerter/120622

SKULDERSMERTER

Skuldersmerter kan ha mange årsaker. Vanlige problemer er brudd/traumer, sene-irritasjon, frossen skulder, slimposebetennelse, impingement mm. Fysioterapi har vist seg å være mer effektivt en kirurgi på flere av disse tilstandene og er således førstevalg av behandlingstiltak. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2860

KNESMERTER

Knesmerter er en vanlig tilstand som kan starte med vekstproblematikk i barneårene, idrettsutøvere kan ryke korsbånd, familiefedre kan overbelaste kneet i et forsøk på å hente tilbake formen fra tidligere år og mange utvikler kneleddsartrose i eldre alder. Fysioterapi spiller en viktig rolle i diagnostikk og behandling av flere av disse lidelsene. Degenerativ menisk: https://tidsskriftet.no/2017/02/leder/degenerative-meniskrupturer-bor-ikke-opereres Acl: https://blogs.bmj.com/bjsm/2020/12/22/the-acl-injury-journey/

BEKKENLEDDSSMERTER

Alle kan få bekkenleddsmerter, men de oppstår som oftest i forbindelse med graviditet. Rygg/ bekkenleddsmerter oppleves av ca 50% av alle gravide. Smertene kan påvirke aktiviteter som jobb, husarbeid, fritid sosialt liv og seksualliv. Forusklinikkens terapeuter har spesialkompetanse på bekkenleddsmerter. Vi har kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter som ser denne problemstillingen daglig. Vi arrangerer kurs både for pasienter og andre terapeuter. 

Vi formidler kunnskapsbasert informasjon og øvelser og kan også henvise videre til bekkenbunns trening eller annen behandling/undersøkelse om nødvendig

BEKKENBUNN

Bekkenbunnen utsettes for ekstrem belastning gjennom et langt liv og mange får utfordringer med å holde tett ift urin/luft/avføring (stressinkontinens), fremfall av underlivsorganer (prolaps) eller plages med en overaktiv blære (urge). Svangerskap og fødsel er to av de hyppigst utløsende årsakene. En del merker økt utfordring ifm overgangsalder. For andre er årsaken knyttet til kreftbehandling, bla menn som opererer for prostata-kreft og de som har stråling mot dette området.
Ca ¼ av alle kvinner over 20 år lider av stressinkontinens og dette tallet øker med økende alder. Forskning viser at strukturert trening over tid gir gode resultater for de aller fleste.
Vi har terapeuter med spesialkompetanse på dette og som har avtale med SUS ift apparat med biofeedback og strøm.

Vi behandler også ulike smertetilstander i bekkenbunnen samt ufrivillig sammentrekning i muskulaturen som gjør det vanskelig å føre inn tampong, gjennomføre samleie mm. (vaginisme).

ANKELOVERTRÅKK

Overtråkk er de fleste kjent med. De fleste ganger går det over av seg selv, andre ganger gir det vedvarende plager over tid.  Da kan det være lurt å få en vurdering og se hvilke muligheter som foreligger for videre rehabilitering. https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1964