Skip to content

Ragnhild Skorpe Aasprong

Fysioterapeut

Ragnhild har lang og bred  erfaring fra Universitetssykehuset i Stavanger. 

Hun har jobbet mye med håndskader, komplekse smertetilstander, stressplager, funksjonssvikt med lammelser av ukjent årsak, rygg- og nakkeplager, bruddskader, seneskader, artrose («slitasje»), hofte, kne og idrettsskader.

Ragnhild har tidligere vært fysioterapeut og fysisk trener for aldersbestemte lag i fotball.

Det mest meningsfulle i hennes virke som fysioterapeut er å hjelpe den enkelte til å mestre hverdagen bedre når helsen svikter. 

Hun vektlegger god informasjon og tett oppfølging av tilrettelagte øvelser som en del av behandlingen.

Hun har fysioterapiutdanning fra Fysioterapihøgskolen i Bergen fra 1994.