Skip to content

Rolf Inge Jonassen

Fysioterapeut, barnefysioterapeut.

Rolf Inge har arbeidet som fysioterapeut i Forsvaret, Stavanger kommune og ved Barneavdelingen, SUS. De siste årene har han jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut.

Han arbeider primært med barn og unge med ulike sykdommer, skader, eller ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling. Dette kan være medfødte, ervervede eller utviklingsmessige utfordringer.

Rolf Inge har opparbeidet seg en solid og bred kompetanse og har erfaring med muskel- og skjelettplager, medisinske, nevrologiske og psykiatriske problemstillinger. Videre har han videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering. I arbeidet inngår ofte  tverrfaglig samarbeid med offentlige tjenester, helsepersonell, foresatte/pårørende og andre parter. 

Rolf Inge har driftsavtale med Stavanger kommune som gir refusjon fra Helfo. Barn under 16 år betaler ingen egenandel.

Rolf Inge ble utdannet fysioterapeut ved University of Northumbria, England, i 1996.